Bakalářské studium

Filosofie v rámci bakalářského Studia humanitní vzdělanosti

Na univerzálně koncipovaném bakalářském Studiu humanitní vzdělanosti se filosofie vyučuje jako jeden z šesti základních diskurzů humanitního vzdělání (souběžně vedle historie, sociologie, antropologie, psychologie a ekonomie). Filosofické kurzy jsou nabízeny v rámci Filosofického modulu bakalářského studia a jsou členěny na povinné, povinně volitelné a volitelné. V rámci volitelných kurzů nabízí Filosofický modul i možnost oborové profilace ve filosofii sérií Profilových seminářů, které mají u adeptů připravit předpoklady pro navazující magisterské studium filosofie či filosofické antropologie.


Povinné kurzy v rámci Filosofického modulu bakalářského studia.

Profilové semináře Filosofického modulu.


Začlenění výuky filosofie na bakalářském studiu SHV viz též akreditace.


Povinné kurzy v rámci Filosofického modulu bakalářského studia

V rámci Filosofického modulu bakalářského studia SHV musí studenti absolvovat tři povinnosti:


1. Proseminář k interpretaci textu (podrobnosti viz v SIS v anotaci pod kódem předmětu: YBZF01 , resp. YBF019 pro kombinované studium)

2. Úvod do filosofie (YBZB60000)

3. Soubornou zkoušku z Filosofické antropologie (YBZA20000)


O povinnostech a harmonogramu jejich plnění v rámci Filosofického modulu viz též informační leták pro studenty 1. ročníku.


Profilové semináře Filosofického modulu

Profilové semináře Filosofického modulu jsou určeny studentům, kteří se v rámci svého humanitního studia chtějí profilovat v oboru filosofie s výhledem na navazující magisterské studium filosofické antropologie či filosofie. Semináře jsou rozčleněny podle zaměření na určitou epochu dějin filosofie (antika, středověk, novověk) a podle určitých oblastí problémů (logika, fenomenologie). Náplní rámcového vymezení semináře však je vždy konkrétní problematika sledovaná u určitého myslitele či myslitelů. Smyslem profilových seminářů je skrze konkrétní problematiku přivést adepty k základním otázkám filosofie, nikoli jim poskytovat historizující přehledy. Konkrétní náplň profilového semináře určuje vždy daný vyučující a upřesňuje ji v sylabu kurzu. Profilující semináře mohou zájemci navštěvovat od 2. semestru svého studia, přičemž doporučujeme dodržet postup a návaznost profilujících seminářů a četeb.


Kompletní seznam Profilových seminářů.


Poslední změna: 18. prosinec 2014 22:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


všechny kontakty


Jak k nám